PERNE DECORATIVE

Perna 1(50x50 cm)

Perna 1(50×50 cm)

Perna 1(50x50 cm)

Perna 1(50×50 cm)

Perna 2(46x44 cm)

Perna 2(46×44 cm)

Perna 3(50x50 cm)

Perna 3(50×50 cm)

Reclame

Galeria Gabriela Calinoiu

www.galeriagabriela.freewb.ro

www.galeriagabriela.wordpress.com

Expozitie permanenta de pictura,grafica artistica,obiecte decorative si handmade.